Mediation

Een onwerkbare situatie in het onderwijs is vaak extra vervelend. In mijn ervaring hebben beide partijen namelijk meestal hetzelfde uitgangspunt: wat is het beste voor het welbevinden van de kinderen in de klas? Zeker als het traject van dossieropbouw is ingegaan lijkt er weinig ruimte te zijn om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Als mediator focus ik me niet alleen op het huidige probleem, maar ben ik vooral op zoek naar wat eronder ligt. Niet ‘wat willen beide partijen’, maar; ‘wat hebben de partijen nodig?’ We beginnen met zoeken naar gemeenschappelijke grond. Waar zijn ze het wél over eens, is er de wil om elkaars standpunt te begrijpen? En hoe kunnen we de situatie met dat als uitgangspunt zo goed mogelijk oplossen? Belangrijk hierbij is dat de gesprekken op basis van gelijkwaardigheid gevoerd worden.

Ik verzorg mediation bij:

  • Arbeidsconflicten
  • Verstoorde relatie tussen directie en werknemer(s)
  • Verstoorde relatie tussen werknemers onderling
  • Verstoorde relatie tussen ouders en school
  • Een conflictsituatie

Het traject in mediation is zeer afhankelijk van het onderliggende probleem. Tijdens de intake wordt dat over het algemeen duidelijk. In mijn ervaring hebben de meeste mediationtrajecten tussen de één en vier afspraken van zo’n twee uur nodig.

Lees ook over coaching.